Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Tradicijska kuća "SODAROVA KUĆA" u seljačkom domaćinstvu

  • Turistička zajednica Osječko-baranjske županije

  • Josip Šimenić- SODAROVA KUĆA

  • Tradicijska (ruralna) domaćinstva

Sažetak projekta

Tradicionalno seljačko domaćinstvo, koje pruža ugostiteljsku uslugu, uređeno sa smještajnim kapaciteteom (usluge smještaja u apartmanu). prostrano dvorište sa izožbenim tradicijskim eksponatima kao što su: očuvana, slavonska seoska kola i saonice koje se zimi voze seoskim lenijama. Sodarova kuća izgrađena je davne 1920. godine, a svojim tradicijskim izgledom trebala bi postati ruralno turističko odredište. Nadstrešnice, spremišta za sijeno, krušna peć, stari štagalj pretvoren u malu dvoranu za druženje, te staja za konje, glavni su elementi Sodareve kuće. Programske aktivnosti projekta su poboljšanje usluga smještajnih kapaciteta, ugostiteljske ponude, proizvodnje domaćih proizvoda na imanju te prezentacije običaja i života na selu.