Web stranica i društvene mreže

Web

Big Bear Plitvice Nature Resort

  • Turistička zajednica Ličko-senjske županije

  • Big Bear Plitvice Nature Resort

  • Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru

Sažetak projekta

Big Beare Plitvice Nature Resort postao je i postaje idealno mjesto za team buldinge, seminare, adrenalinski turizam, kulinarski turizam, sportski turizam i naravno zbog blizine dva nacionalna parka tranzitini turizam. U 2021 godini planiramo održati nekoliko značajnih utrka na nacionalnom i inozemnom nivou ( atletika). također smo u suradnji sa SRC Bijeli Vrh i općinom Vrhovine završili izgradnju staze za skijaško trčanje duljine 6 km te donijeli potpuno novi sadržaj u Liku. ova aktivnost omogućiti će nam u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta da radimo 365 dana u godini. Također ćemo održati i dva sajma kulinarstva i lokalne ponude sa orijentacijom na dolinu Gacke i Velebita . Među prvima smo ušli u Europsku mrežu kampova i dobili oznaku Ecocamp kao potvrdu da je resort potpuno energetski samoodrživ i ekološki u skladu sa svim standardima.