Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Zelene staze Dunava i Drave

  • Turistička zajednica Osječko-baranjske županije

  • Općina Erdut

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Aktivnosti projekta Zelene staze Dunava i Drave Radni paket Priprema projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća Izradu studije izvodivosti sa analizom troškova i koristi, izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, te izradu projektno tehničke dokumentacije za uređenje pristupne ceste u Erdutu. Projektom se financirala izrada projektne dokumentacije za ekološko-edukacijsku stazu Bistrinci, Centra za posjetitelje i hostel. Radni paket Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji obuhvaća aktivnosti Uvođenja sustava za evidenciju i praćenje posjetitelja na ekološko-edukativnoj stazi Porić i Bistrinci, Uvođenja mjera za praćenje ciljnih vrsta i staništa, Uređenja ekološko-edukacijskih staza Porić i Bistrinci (geodetske radove, uređenje trase staze, postavljanje klupa, stolova i koševa za otpatke, postavljanje kućica za birdwatching i wildlife watching, uređenje platoa razgledišta, postavljanje info i edukacijskih tabli, postavljanje info i edukacijskih tabli na Braillevom pismu, postavljanje šumarskih knjiga, zaštitne ograde, putokaza, dopunu arboretumske zbirke), izgradanja i opremanje Centra za posjetitelje s hostelom u Belišću sa suvenirnicom i prezentacijskom dvoranom, uređenje odmorišta Drava-Bistrinci i veslališta Matija Ljubek, nabavu opreme za Natura istraživački kamp i nabava opreme za održavanje pješačkih staza. Radni paket Pristupačnost i komunalni sadržaji obuhvata aktivnosti: izgradnja parkirališta kod Centra za posjetitelje u Belišću, te uređenje pristupnog puta i odmorišta Drava u Bistrincima. Projektom se planira ulagati i u izgradnju, uređenje puta podno Erdutske kule, koji je i jedini pristupni put do Dunava za naselje Erdut stvorit će se pretpostavke za dolazak turista na Poučnu stazu značajnog krajobraza Erdut, a otuda i na ekološko-edukativnu stazu Porić. Također projektom je predviđeno uređenje parkirališta, pristupne ceste i odmorišta Drava-Bistrinci. Radni paket Edukacija i interpretacija obuhvata edukativne aktivnosti Natura (Natura istraživački kamp, Natura foto safari, Natura zelene staze Dunava i Drave, Ayra Natura umjetnička kolonija, obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, obilježavanje međunarodnog dana Dunava, TID regata, biatlon od Belišća-Aljmaša do Erduta) i edukacije za posjetitelje, pružatelje turističkih usluga, lokalne proizvođače hrane i lokalno stanovništvo (Zeleni itinerer-kreiranje itinerera destinacije, Zeleni vodiči-obuka za turističke vodiče, rafting vodiče i edukacije za promatrače ptica) povećat će se privlačnost destinacije i obrazovni kapacitet posjetitelja, te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima prirodne baštine. Radni paket promocija i vidljivost obuhvata aktivnosti organiziranja početne i završne konferencije projekta, Izrada vizualnog identiteta Zelenih staza Dunava i Drave, izradu marketing plana, izrada web stranice, promocija na društvenim mrežama, gostovanje predstavnika tour operatora, gostovanje predstavnika novinara, snimanje TV spota, radio emisije, oglase u turističkim glasilima, Fototeka Zelene staze Dunava i Drave, Virtualna realnost. Radni paket promidžba i vidljivost obuhvata izradu tiskane karte Zelene staze Dunava i Drave, tiskana brošura Zaštićene vrste biljaka i životinja u području sliva Drave u Dunav, promotivni materijali (termo čaše, ruksaci za piknik, metalni kompas, kape, rokovnici, olovke, stikovi).