O nama

Od svog osnutka u prosincu 1997. Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ radi na ruralnom i regionalnom razvoju Republike Hrvatske te posebice na ruralnom turizmu i njegovim posebnim oblicima.

Udruga djeluje na organizacijskim, edukacijskim, razvojnim, promotivnim i drugim pretpostavkama i projektima te na interdisciplinarnoj i međunarodnoj suradnji sa znanstvenim i stručnim institucijama, neprofitnim organizacijama, turističkim zajednicama, pojedincima, poduzetnicima i drugim dionicima u turističkom, poljoprivrednom, kulturnom, edukacijskom, gospodarskom i razvojnom sektoru.

Svojim aktivnostima, Klub članova Selo od samog osnutka do danas razvija jaku institucionalnu podlogu koja je ključ za uspješno poslovanje, a koristeći svoje resurse umnožava rezultate horizontalnim i vertikalnim djelovanjem, dodaje vrijednost međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj suradnji razvijanjem novih metoda i rezultata te implementacijom najboljih praksi. U radu surađuje s različitim resorima, poslovnim sektorom, akademskom zajednicom, civilnim društvom i drugima u Hrvatskoj i izvan nje.

Klub članova Selo je vremenom pomicao granice i horizonte vlastitog djelovanja, a primarni fokus stavljen je na poticanje, razvoj, unapređivanje i promociju ruralnih područja, turizma, kulture, održivosti, poduzetništva i zapošljavanja.

Udruga je organizirala preko 300 stručnih i edukativnih seminara, više međunarodnih i nacionalnih konferencija i stručnih skupova, četiri međunarodna znanstveno – stručna kongresa o ruralnom turizmu i druge edukativne programe preko kojih je stekla zahtijevane kompetencije i provedbene kapacitete. Također radi na poboljšanju kvalitete proizvoda, usluga i destinacija u turizmu te općenito u ruralnim područjima.

Sukladno europskim i nacionalnim strateškim dokumentima, Udruga je prepoznala utjecaj održivog i uključivog rasta na gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ekologiju i razvoj ljudskih potencijala te će tome težiti i u svom budućem djelovanju.

PROJEKTI: 

Od osnutka do danas, Udruga se bavi ruralnom i regionalnom tematikom, savjetodavnom pomoći poduzetnicima i proizvođačima na ruralnim područjima te njihovom edukacijom radi poboljšanja kvalitete ponude i potražnje na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Posebno se ističu aktivnosti vezane uz istraživanja te izradu različitih razvojnih dokumenata poput suradnje na izradi FAO-UNDP „Strategije ruralnog razvoja RH", Labellinga i brendiranja ruralnog turizma pojedinih hrvatskih županija i izradi strateških i razvojnih programa. Između ostalog, izrađen je program osnaživanja i edukacije ruralnih žena za koji smo dobili nagradu "Community Award" od strane CIVIC EUROPE.

Udruga već osmu godinu zaredom organizira „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske – Sunflower award“ što je godišnji projekt nacionalnog ocjenjivanja (turističkih) obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, poduzetnika u ruralnom turizmu, ruralno-turističkih projekata i manifestacija, tradicijske gastronomije ruralnih područja, vinskog turizma te zaštićenih proizvoda i održivog razvoja.

Projekt edukacije jedinstveni je projekt kojeg smo osmislili prije desetak godina. Putem kontinuirane specijalističke edukacije velikog broja poduzetnika (obiteljska poljoprivredna gospodarstva/turistička seljačka gospodarstva i ostali poduzetnici u ruralnom turizmu), turističkih zajednica, predstavnika područne i lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i ostalih razvojnih čimbenika doprinosi se podizanju kvalitete ljudskih potencijala u ruralnom razvoju te ugostiteljstvu i turizmu. Konkurentnost turističke ponude jača se povećanom sviješću i educiranosti o destinaciji te poboljšava način i razinu usluge.

Koncept Kongresa ruralnog turizma osmislili smo 2007. godine i možemo reći da je jedinstven. Naime, ni jedna europska država ne održava kongrese na temu ruralnog turizma (održano je svega nekoliko kongresa na europskom nivou). Održavanje kongresa omogućuje kontinuiranu razmjenu iskustava i znanja i dobar je medij za povezivanje znanosti i struke. Konkurentnost turističke ponude jača se povećanom sviješću i educiranosti o destinaciji te poboljšava način i razina usluge.

Dakle, radom na projektu (edukacije, seminari, radionice, predstavljanja, konferencije i sl.) jačaju se ljudski potencijali u turizmu, ugostiteljstvu, poljoprivredi, ruralnom razvoju i drugim djelatnostima te se podiže konkurentnost hrvatskog turizma. Jačanjem ljudskih potencijala potiču se udruživanje, suradnja i sinergija, umrežavanje, poduzetničke inicijative, lokalni razvoj zajednice i slično.

Klub članova Selo surađuje s Institutom za kulturne rute Vijeća Europe i partner je certificirane europske kulturne rute "Iter Vitis Route" te vodi projekt za Hrvatsku pod nazivom "Iter Vitis Croatia". Jedan je od inicijatora i aktivan partner pokretanja kulturne rute "Nikola Tesla Network - Mreža Nikola Tesla" koji je trenutno u fazi certifikacije pri Vijeću Europe. U suradnji s Hrvatskom udrugom za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“ radi na razvoju i implementaciji postojećih kulturnih/turističkih ruta te kreiranju novih što je posebno važno za ruralni razvoj budući da većina ruta prolazi upravo kroz ruralna područja.

Osim edukacijskih, ističu se i aktivnosti pripreme i izrade razvojnih dokumenata, labellinga i brendiranja ruralnog turizma i prostora pojedinih hrvatskih županija, sudjelovanje u brojnim kulturno-turističkim, promotivnim i sajamskim projektima.

 

U Udruzi su zaposlene tri visokoobrazovne osobe, a u edukacije se uključi više renomiranih stručnjaka, edukatora i mentora. Članovi tima (zaposleni kod prijavitelja ili vanjski suradnici) imaju multidisciplinarna znanja i iskustva u raznim područjima (ruralni razvoj, turizam, kultura, umjetnost, edukacija, kulturne i turističke rute, posebni oblici turizma, razvojno/strateško planiranje i analiza, promocija, savjetodavne usluge, međunarodna suradnja, programiranje, priprema i provedba EU projekata).