Konferencije i kongresi

Koncept Kongresa ruralnog turizma osmislili smo 2007. godine i možemo reći da je jedinstven. Naime, ni jedna europska država ne održava kongrese na temu ruralnog turizma (održano je svega nekoliko kongresa na europskom nivou). Održavanje kongresa omogućuje kontinuiranu razmjenu iskustava i znanja i dobar je medij za povezivanje znanosti i struke. Konkurentnost turističke ponude jača se povećanom sviješću i educiranosti o destinaciji te poboljšava način i razina usluge.

  Usluge - Sve