Lovas je jedan od sudionika EU projekta kojim se potiče zapošljavanje mladih osoba na ruralnim područjima

Lovas je jedan od sudionika EU projekta kojim se potiče zapošljavanje mladih osoba na ruralnim područjima

8 listopad, 2021

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“ 07. listopada je u Regionalnom poslovnom centru Poslovne zone Lovas predstavila projekt “Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva – sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba“. Na predstavljanju su bili nazočni predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, turističkih zajednica, LAG-ova, Područne službe HZZ-a Vukovar i Službe za stručnu podršku – područna jedinica Vukovar, Ministarstvo poljoprivrede.

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz inicijative za zapošljavanje mladih u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s MRMSOSC (UT) i HZZ (PT2) za projekt “Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva – sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Europski socijalni fond. Projekt se provodi na području HZZ regionalnih ureda Osijek i Split (cijela OBŽ i SDŽ) te Područnog ureda Vukovar koji obuhvaća gradove Vukovar i Ilok te sedam općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja.

Projekt doprinosi kreiranju modela kojim će se identificirati, osnažiti i umrežiti 65 osoba u NEET statusu koje se suočavaju s problemima socijalne isključenosti i nedostatkom prilika za zapošljavanje. Riječ je o 65 pojedinaca iz područja gdje je njihova stopa izrazito visoka, žive u ruralnim područjima, pretežito su mlade žene s OPG/PG, daleko su od tržišta rada i ne koriste mogućnosti zapošljavanja.

Ciljna skupina će se kroz aktivnosti mentorirati, educirati (neformalno i formalno), osnaživati te informirati o prilikama za zapošljavanje. Također će se umrežavati s ostalim osobama u NEET statusu, ali i “ruralnim” poslovnim anđelima” – dobitnicima “Sunflower Award” koji će im biti primjer za osnaživanje i uzor za buduće poduzetničke inicijative.

Partneri projekta su HZZ Područna služba Osijek, HZZ Područna služba Split, HZZ Područni ured Vukovar, GTF – Inicijativa za održivi rast (GTF – IOR) i Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „TUR KULTUR”. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.680.000,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Intenzitet potpore je 100 posto.

Projekt su predstavili gospođa mr.sc. Dijana Katica, dr.med.vet, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova selo; Mary Ann Rukavina Cipetić, predsjednica GTF – Inicijative za održivi rast i Robert Baćac, mag.oec., predsjednik Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute „TUR KULTUR”. Svi sudionici sastanka svjesni su vrijednosti projekta i njegove važnosti za NEET osobe te će se aktivno uključiti i dati svoj doprinos realizaciji. (Općina Lovas)

https://nacelnik.hr/vijesti/lovas-je-jedan-od-sudionika-eu-projekta-kojim-se-potice-zaposljavanje-mladih-osoba-na-ruralnim-podrucjima/

  Projekti - Sve