Osnaživanje ruralnih žena

Projekt Empowering rural Women Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo" osvojio je Community Award od strane Civic Europe imeđu 840 ostalih prijavljenih projekata i ideja. 

Uključivanje žena u poduzetništvo ključni je doprinos revitalizaciji ruralnih područja i potiče prevenciju rasta rodne nejednakosti. Ciljne skupine su: žene u ruralnim područjima i Romkinje. Kroz obuku i mentorstvo za članove ranjivih skupina u zagovaranju vlastitih prava i socijalnoj uključenosti, obrazovnim aktivnostima koje promiču uključivanje, jednake mogućnosti i uvođenje socijalnih inovacija, postići će se željeni učinak.

Cilj projekta je osnaživanje žena u ruralnim područjima i jačanje kapaciteta lokalne zajednice putem edukacija o (samo)zapošljavanju, ruralnom poduzetništvu i sl. 

Projekt okuplja četiri partnera: 

  • Iter Vitis European Federation, Italija
  • Konzorcij Turizem v zidanicah, Slovenija
  • Udruga “Uzorne hrvatske seoske žene”, Hrvatska
  • Udruga “Lovari - Romska kuća”, Hrvatska

Kao dio naših redovitih aktivnosti, visoko smo uključeni u ruralni razvoj i ruralno društvo, što nam daje ogroman uvid u njihove svakodnevne borbe i prepreke. Često su ograničeni u moći, umrežavanju ili resursima kako bi stvorili bolje okruženje za sebe, pa im je potreban netko da preuzme inicijativu. Štoviše, naši partneri i razmjena znanja u ovom projektu uključivali bi pojedince i zajednice koji bi preuzeli vodstvo u njegovoj realizaciji i daljnjem nastavku, bez obzira na trajanje projekta. Na kraju, predani smo doprinosu razvoju siromašnih područja, često bez podrške drugih institucija, što nam čini promjenu vrlo važnom, ali važnom.

  Projekti - Sve