Sastanak partnera i mobilnih timova

Aktivnosti na projektu Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva zahtijevaju pomno planiranje i organizaciju pa smo s tim ciljem održali još jedan u nizu partnerskih sastanaka, ali i sastanak mobilnih timova. Analiziane su dosadašnje aktivnosti te napravljen plan daljnjih aktivnosti koje uključuje kako doseg i aktivaciju neaktivnih NEET ososba, tako i aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu, uključujući i one najudaljenije od tržišta rada, te aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljane skupine te informiranja o stanju na tržištu rada.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Zoom 1  1 6 2022
Zoom 2 1 6 2022
Zoom 3 1 6 2022
  Projekti - Sve