Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

EKOLOŠKA POSTELJINA I POSOBLJE OD KUKURUZNE KOMUŠINE

  • Grad Zagreb - Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

  • Udruga HRVATSKA KUĆA MATERINA PRIČA

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Osnovne aktivnost projekta EKOLOŠKE POSTELJINE na ostvarenju ciljeva su dizajn i izrada promotivnih kolekcija, prezentacija medijima i potencijalnim korisnicima, te promocija postojećih znanja, vještina, proizvoda i djelatnosti kroz izložbe i sajmove. Slijedi informiranje o korisnosti i šansama, individualna saznanja o mogućnostima besplatnog uključivanja u program, jer program podržavaju sponzorstva i donacije. Za interesne skupina korisnika organiziraju se besplatne edukacije izrade. U ovoj fazi raspolažemo infrastrukturom i potporama donatora, sponzora i sl. Nakon savladanih osnovnih znanja i vještina korisnicima se pružaju besplatne edukacije dodatnih i dopunskih znanja i vještina (pokretanje samostalnog posla, marketing, prodaja) ili uključivanja u postojeće oblike poduzetništva, socijalne zadruge i sl Po potrebi za korisnike potrebna edukacija je o korištenju Internet marketinga, direktne prodaje i sl. (ne treba otvarati dućan, ne raspolaže potrebnim sredstvima).