Web stranica i društvene mreže

Web Facebook Instagram

RAZVOJ RURALNOG TURIZMA KROZ GEOTURIZAM GEOPARKA IMOTSKA JEZERA

  • GEOPARK IMOTSKA JEZERA

  • GEOPARK IMOTSKA JEZERA

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Područje Geoparka ima brojne preduvjete kako bi postalo održiva turistička destinacija. U ovom projektu predviđene su različite aktivnosti vezane za posjećivanje, ali najvažniji i najzahtjevniji segment predstavlja ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu. To podrazumijeva (uz već postojeće npr. Geostaze Crveno i Modro jezero, Lokvičići, Ričice itd.) razvoj novih tematskih geo, pješačkih i biciklističkih staza, upotpunjavanje već postojećih sadržaja za posjetitelje. Vrlo važna misija Geoparka Imotska jezera je edukacija lokalnih partnera za unapređivanje i osmišljavanje novih programa, stavljanje u središte ekološke poljoprivrede i malih obitejskih poljoprivrednih domaćinstava, te certificiranje geopark proizvoda i usluga kako bi im se dala dodatna vrijednost - "Proizvod Geoparka".