Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Vrata spačvanskog bazena - Izgradnja i opremanje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi

  • VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

  • Virovi

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Projektom VRATA SPAČVANSKOG BAZENA – Izgradnja i opremanje Bioekološko – edukacijskog centra „Virovi“ provodi se posjetiteljska valorizacija odredišta prirodne baštine Lože i Virovi, u Vukovarsko – srijemskoj županiji na području Grada Otoka, te se stvaraju preduvjeti za njihov održiv razvoj što će u konačnici doprinijeti unapređenju društveno – gospodarskog razvoja u istočnoj Slavoniji. Očekivane koristi od projekta su višestruke: od doprinosa gospodarskom razvitku i demografskoj obnovi, preko osvještavanja lokalne i šire zajednice o pitanjima zaštite okoliša i prirode kroz edukativne programe sve do stavljanja u funkciju do tada neiskorištenih turističkih potencijala. Njime se otvaraju ne samo radna mjesta na području provedbe projekta nego i radna mjesta koja će nastati kao odgovor na povećanu potražnju različitih roba i usluga koje će generati posjetitelji. To se u prvom redu odnosi na poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju hrane i pića s naglaskom na autohtone proizvode koji su neizostavni dio svake turističke ponude. Nova radna mjesta znače i nove poduzetničke inicijative te financijsku sigurnost za stanovnike što može doprinijeti zaustavljanju negativnih demografskih trendova. Osim toga, lokalno stanovništvo će biti prvi korisnik novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture i sadržaja te će dobiti priliku za stjecanje novih saznanja i doživljaja.