Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

One su hodile

  • Turistička zajednica općine Matulji

  • Tursitička zajednica općine Matulji

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Nekada su svi ljudi teško živjeli, te su neprestano bili pod bremenom, a najviše su muku mučile mlekarice, koje su nosile mlijeko. One bi svakoga jutra prije pet sati, stavile na leđa košaru sa trideset do četrdeset litara mlijeka, i tako sa bremenom išle u Opatiju. Mlekarice nisu mogle gledati na vremenske prilike; po kiši i po snijegu, po blatu i po ledu, nedjeljom i blagdanom, one bi se uputile. Mlekarski put je spomen svim mlekaricama, svim ženama našeg kraja koje su teško živjele i stalno bile pod bremenom. Sasvim zasluženo, nakon 100 godina, imaju svoj počasni put od Gašpari, preko Zdemera, Kućela i Brezovca, sve do Rukavca na kojem se nalaze i edukativne tabele koje govore o njihovom životu, kao i kamene klupice - počivala. Otvaranje "Mlekarskega puta" pravi je put turističke valorizacije našega kraja jer predivna priroda, bogata povijest, tradicija, te priče naših predaka moramo znati prenositi dalje, našoj djeci ali i svima onima koji posjete Matuljski kraj.