Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Feel & Taste

  • Turistička zajednica grada Opatija

  • OPG Patricia Rumac

  • Tradicijska (ruralna) domaćinstva

Sažetak projekta

Opatija sa svojom bogatom tradicijom predstavlja kolijevku srednjoeuropskog turizma polazište je s kojeg se gradio odgovor na izazov - kako promicati aktivno očuvanje kulturne i prirodne baštine promicanjem održivog zelenog turizma? U tu svrhu osmišljene su dvije osnovne vrste projektnih aktivnosti, čijim će se provođenjem osigurati da se identitet sela i baštine koriste, prodaju i povezuju na pametan i održiv način. To su itinerari u kojima se povezivanjem postojeće ponude atrakcija prirodne i kulturne baštine, zaštićenih područja i malih ruralnih pružatelja usluga koriste prednosti suradnje i tržišne mogućnosti i novi, inovativni prekogranični proizvod Feel&Taste; kojemu kao inspiracija za proizvodnju služe baština i tradicija sela. Projektne aktivnosti utjecat će na veću osviještenost stanovništva i povećati znanje i vještine lokalnih pružatelja usluga, a sve provedene aktivnosti utjecat će na povećanje posjeta, veću kvalitetu doživljaja za posjetitelje i dugoročnu održivost područja baštine. Ključni rezultat projekta jest očuvanje identiteta sela i njihegove prirodne i kulturne baštine.