Web stranica i društvene mreže

Web Facebook Instagram

Standardizacija ključnih turističkih proizvoda Vukovarsko - srijemske županije - Doživljaj Srijema i Slavonije

  • Vukovarsko - srijemska županija

  • Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Projekt je realiziran u slijedećim fazama: 1. Realizacija dokumenta projekta - TZ VSŽ naručila je dokument pod istoimenim nazivom, a izradio ga je Horwath HTL. Prilikom izrade dokumenta izvođači su obišli destinaciju te su odrađene tri fokus grupe s dionicima u destinaciji, za svaki proizvod zasebno. Dokument sadržava Pravilnik dodjele oznake za svaki proizvod te kriterije s pripadajućim bodovima potrebnim za ocjenjivanje lokacija. Dokument je usvojilo Turističko vijeće TZ VSŽ te je isti objavljen na web stranici: https://visitvukovar-srijem.com/files/file/doc/2022/9/20211230_standardizacija-kljucnih-turistickih-proizvoda-vukovarsko-srijemske-zupanije.pdf 2. Izrada vizualnog identiteta ključnih proizvoda – u skladu s ukupnim vizualnim identitetom destinacije Srijem i Slavonija, izrađeni su logotipi za svaki pojedini proizvod te naručene standardizirane table koje su dizajnom u skladu s tablama kojima su označene turističke zajednice u destinaciji. 3. Obilazak Povjerenstva i dodjela oznaka – članove Povjerenstva odredilo je Turističko vijeće TZ VSŽ, a oni su prema tabeli za ocjenjivanje i bodovanje, sadržanim u dokumentu, obišli sve kandidirane lokacije u destinaciji te bodovali svaku pojedinačno. Lokacije su kandidirale lokalne TZ te TZ VSŽ.