Web stranica i društvene mreže

Web Facebook Instagram

Cerovačke špilje

  • Javna ustanova "Park prirode Velebit"

  • Javna ustanova "Park prirode Velebit"

  • Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru

Sažetak projekta

Cerovačke špilje, smještene na južnom dijelu Parka prirode „Velebit“, među najpoznatijim su i najznačajnijim speleološkim objektima u Hrvatskoj. Nalaze se na području općine Gračac u Zadarskoj županiji. Kompleks čine 3 špilje (Donja, Srednja i Gornja) sa preko 7 km istraženih kanala. Za turistički posjet uređeno je prvih 700 m Donje i Gornje špilje. Špilje obiluju brojnim arheološkim nalazima, te su također jedno od najvećih nalazišta špiljskog medvjeda u Hrvatskoj. Zbog jedinstvene prirodne ljepote i brojnih nalaza iz prošlosti, ove špilje su 1961. godine zaštićene kao geomorfološki spomenik prirode. Od 2006. godine špiljama upravlja Javna ustanova „Park prirode Velebit“. Realizacijom projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ stvorila se suvremena, inovativna i integrirana posjetiteljska destinacija temeljena na vrijednostima održivog upravljanja prirodnom baštinom. Izgradnjom posjetiteljske infrastrukture, razvojem sadržaja, te provedbom, edukativnih i stručnih speleoloških programa za posjetitelje stvara se osnova odgovornog i dugoročnog upravljanja kompleksom Cerovačkih špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena – Crnopac. Provedbom projekta osiguralo se otvaranje novih radnih mjesta, te se ojačava održivi društveno-gospodarski razvoj na lokalnoj razini.