Web stranica i društvene mreže

Web Facebook Instagram

Canoe safari na rijeci Sturbi i promatranja ptica u Livanjskom polju

  • Stur.ba

  • Stur.ba

  • Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru

Sažetak projekta

Ono što izdvaja Stur.ba ponudu od ostalih vodenih atrakcija u BiH je činjenica da se radi o potpuno mirnoj rijeci, bez brzaca i adrenalina, pa je ovakav tip safarija prikladan i siguran i za obitelji s malom djecom, što je, koliko nam je poznato, trenutno jedina takva ponuda u BiH. Osim predivne prirode i odlične hrane, gosti imaju priliku upoznati se s brojnim ptičjim vrstama usput, te uživati u pogledu na domaće životinje uz rijeku, a posebnu pažnju privlače konji koji pasu na obali. Također bismo željeli istaknuti rad na ekološkoj osviještenosti naše sredine te osim radionica i edukacija u školama i vrtićima organiziramo i akcije čišćenja rijeke, te na taj način nastojimo podići svijest o očuvanju okoliša i njegovoj važnosti. Birdwatching je jedna od najbrže rastućih grana turizma u svijetu, a Livanjsko polje sa svoje 273 vrste ptica jedna je od najatraktivnijih lokacija za promatrače ptica iz cijeloga svijeta. Budući da se nalazi na Jadranskom migratornom putu, osim vrsta koje su cijelu godinu tu, za vrijeme jesenskih i proljetnih migracija desetci tisuća jedinki stvaraju zapanjujuće prizore.