Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Babotučka vojna

  • Općina Zrinski Topolovac

  • Općina Zrinski Topolovac

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Legenda „Babotučka vojna“ dio je bilogorske narodne tradicije koja se već gotovo 500 godina prenosi s naraštaja na naraštaj žitelja Zrinskog Topolovca. Od zaborava ju je sačuvala Gordana Marta Matunci zapisavši je 1961. godine. Po originalnom tekstu sceni ju je prilagodio Slaven Klobučar. Zahvaljujući Turističkoj zajednici Bilogora-Bjelovar scenskim prikazom nekoliko puta izvedena je na manifestaciji Terezijana u Bjelovaru, ali i na samoj lokaciji nastanka, u Zrinskom Topolovcu, uz svesrdnu pomoć Općine Zrinski Topolovac i brojnih udruga. Kad na sceni imamo više od stotinu kostimiranih likova, osmanlijsku vojsku, mitološka bića, od kojih su najpoznatiji vedi – divovi koji su živjeli u starim bilogorskim šumama, tada dobijemo scenski spektakl koji ostaje u sjećanju svakog tko ga vidi. Ovaj sadržaj dodatno obogaćuje turističku ponudu Bilogore i stvara brend Zrinskog Topolovca. Ova legenda u sebi spaja hrabrost, mudrost i suradnju seljana s mitološkim bićima koja žive na Bilogori, a sve s ciljem da ovaj kraj spase od osvajača i sačuvaju ga za naraštaje koji dolaze. U tijeku je postupak upisa ovog nematerijalnog dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.