Web stranica i društvene mreže

Web

NaturBosniaHerzegovina zaštićena područja i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini

  • Park prirode Blidinje

  • Park prirode Blidinje

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Rezultati aktivnosti: Ojačani upravljački kapaciteti menadžmenta Parka prirode Blidinje kako u pogledu zaštite, tako i unapređenja okoliša ( Karakterizacija i indikacije upravljanja kopnenim staništima, Izrada georeferencirane baze podataka s uspoređivanjem i ažuriranjem podataka koji se odnose na kopnena i vodena staništa, Jačanje kapaciteta za provedbu mjera zaštite i planova za praćenje i nadzor kopnenih i vodenih staništa), poboljšana infrastruktura i usluge Parka prirode Blidinje u skladu sa europskim standardima u svrhu razvoja održivog turizma (Poboljšanje infrastrukture i funkcionalnosti planinarskih domova u zaštićenim područjima, Prilagođavanje najsuvremenijim standardima u upravljanju i održavanju mreže šetnica, biciklističkih i planinarskih staza u zaštićenim područjima), lokalna zajednica da sudjeluje u upravljanju zaštićenim područjem uz provođenje inicijativa koje dovode do održivog lokalnog ekonomskog razvoja (kreiranje mape zajednice, Izrada agroturističke prehrambene mape bazirane na biodiverzitetu i njena klasifikacija u cilju konkretne valorizacije, Aktivnost poslovnih treninga za male poduzetnike iz oblasti poljoprivrede i održivog turizma, Razvoj i implementacija mini grantova za poboljšanje ekonomskih aktivnosti u sektoru organske hrane i ugostiteljstva u skladu sa europskim standardima i kriterijima održivosti), razvoj novih turističkih usluga i paketa, promocija turističkih usluga, promocija tradicije i tradicionalnih proizvoda Blidinja, Park prirode Blidinje razvija veću internu i međunarodnu prisutnost i promovira razvoj održivog turizma.