Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Adrenalinska šuma "Bebrina"

  • Turistička zajednica Brodsko-posavske

  • Općina Bebrina

  • Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru

Sažetak projekta

Projekt Adrenalinska šuma novi je aktivni turistički sadržaj na području općine Bebrina koji zbog svojih kapaciteta istovremeno doprinosi i regionalnom turističkom razvoju. Projektom se promiče zdrav i aktivan način života, boravak u prirodi, te kroz aktivne sadržaje i igru educiramo o prirodnim vrijednostima, očuvanju okoliša kao i o šumi i šumskim staništima. Projekt je usmjeren ka više ciljnih skupina od djece najmanjeg uzrasta do onih starijih željnih aktivnog načina života i kao podrška mlađim generacijama u aktivnom i zdravom odrastanju. U ovome trenutku projektom je obuhvaćena adrenalinska šuma koja se sastoji od adrenalinskog parka na dva nivoa 3 i 6 metara visine sa 22 elementa za vježbanje te stijena za penjanje i zipline duljine 243m. Park obuhvaća i tematsko edukativnu stazu kroz šumu te šumsku učionicu i tematsko dječje igralište koje obuhvaća razna dječja igrala, trampolin, mrežu za penjanje i sprave za najmlađe. Projektom je također realizirana drvena promatračnica uz ribnjak kod mjesta Kaniža na području Jelas polja na Svjetskoj migracijskoj ruti ptica močvarica te nekoliko odmorišta i poučnih šetnica. U realizaciji je još jedna drvena promatračnica za ptice i edukativno odmorište za posjetitelje na lokaciji uz ribnjak u Stupničkim Kutima.