Web stranica i društvene mreže

Web Facebook Instagram

Prirodna baština Poilovlja

  • TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

  • Centar za posjetitelje Natura 2000 Garešnica

  • Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru

Sažetak projekta

Okruženje grada Garešnice čini više od 160 ha vodenih površina. Ovdje možete naći ribnjake, bare, rijeke, potoke, manja jezera i močvarne terene. Gotovo sve ribnjake puni rijeka Ilova, a područje uz rijeku Ilovu dobilo je naziv Poilovlje. Vegetacija je ovdje napredovala zahvaljujući regulacijom izvornih močvarnih staništa. Danas, šaranski ribnjaci imaju svoj jedinstven ekosustav i dobro razvijenu plutajuću vegetaciju. Osim jedinstvenog ekosustava ribnjaka, okruženje hrastovih šuma, vlažne livade te ruralni krajolik pogoduje razvoju i boravku za oko 70 ciljanih Natura 2000 vrsta. Poilovlje je dom za mnoge ptice gnjezdarice, preletnice i zimovalice. Dok dabar rado gradi svoju nastambu, vidra uživa u ribljem meniju, a mukači vješto istražuju lokve i bare. Iznimno važno za bioraznolikost, Poilovlje s ribnjacima (POP, HR1000010) dio je ekološke mreže Natura 2000 te je ovo je područje očuvanja značajno za ptice. Prostire se duž rijeke Ilove te uključuje komplekse šaranskih ribnjaka