Web stranica i društvene mreže

Web

Hidden landscapes

  • TZ Općine Bilje-Kopački rit

  • Općina Bilje

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Biljska stepa je poseban krajolik i utočište bioraznolikosti jedinstven u cijeloj Europi – subpanonski stepskom travnjak koji je ujedno i spomenik prirode. Na tom području od 6.000 četvornih metara tako se mogu vidjeti jedinstvene biljne vrste, njih preko 140. Projektom Hidden landscapes Općina Bilje uredila je šetnicu s edukativnim sadržajem uz zaštićenu travnjačku površinu, a u svrhu proširenja stepskog travnjaka na zapadni dio parcele Biljskog groblja, te uređenje tog dijela kao prostora namijenjenog boravku i edukaciji kako lokalnih stanovnika tako i različitih posjetitelja i turista kojih je zbog blizine Kopačkog rita sve više gravitiraju na području Općine Bilje.