Web stranica i društvene mreže

Web

Matuljicious /Matuljišs/

  • Turistička zajednica općine Matulji

  • Turistička zajednica općine Matulji

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Matuljicious /Matuljišs obuhvaća sva događanja i inicijative na području općine Matulji koje uključuju gastronomiju, edukaciju i outdoor aktivnosti, te garantiraju kvalitetu i izvornost. Matujlišs je najbolje od Matulja na jednom mjestu! Autohtona gastronomija i autentičnim doživljaji, netaknuta priroda i više od 150 km označenih biciklističkih i pješačkih staza, te zvončarski pohodi koji se nalaze na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine samo su dio Matuljišs ponude. Gastonomija - ZA PRSTI POLIZAT Outodoor aktivnosti - POMALO DA SE DUGO ZAJDE PAMET VA GLAVU - edukacija