Web stranica i društvene mreže

Web Facebook Instagram

Venite

  • Turistička zajednica Požeško-slavonske županije

  • Venite d.o.o.

  • Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru

Sažetak projekta

Krenite u otkrivanje jedinstvenih doživljaja Slavonije i doživite nezaboravnu avanturu u kojoj se isprepliće povijest, kultura, prirodna i sakralna baština, gastronomija i enologija. Naše jedinstvene tematske ture i kampovi s edukativnim programima objedinjuju sve ono što ovo područje nudi. Kampove koji nude kvalitetan program i stručno vodstvo osmislili smo kao kombinaciju boravka u prirodi i učenja kroz razne tematske radionice. Cilj nam je pružiti djeci i mladima iskustvo koje će im biti poticaj za daljnje djelovanje, za izgradnju i razvijanje samih sebe i svojeg zavičaja. Od svakoga lokaliteta uzele ono najbolje i spojile u jedinstvenu priču u kojoj se isprepliću netaknute ljepote naše zemlje i ljepote koje je hrvatski čovjek stvarao, čuvao i njegovao. Spajajući aktivni i ruralni turizam želimo da djeca i odrasli steknu nova iskustva, znanja i vještine. Misija i vizija naše agencije sažeta je u nazivu i logu. Venite kao poziv, zelena kao odmor i lokacija kao mjesto susreta ljudi!