Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

Muzej bećarca

  • Turistička zajednica Požeško-slavonske županije

  • Interpretacijski centar muzej bećarca

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Bećarac je ponos Slavonije, Baranje i Srijema, a vodi nas kroz sve životne dionice. Taj vokalno-instrumentalni napjev u dva stiha je u sebi sažeo strast prema životu i zavičaju te mudrost generacija i životnu filozofiju svoga naroda. Bećarac je vedar pučki napjev, izvodi se u svatovima, ali i u drugim veselim prigodama. Interpretacijski centar Muzej bećarca u Pleternici prikazuje bećarac kroz autentične baštinike, originalne predmete i suvremenu tehnologiju. Srce Muzeja bećarca su ljudi: bez ljudi nema bećarca! Kroz jedinstveni izložbeni postav upoznajte šarenilo zvukova, boja, mirisa i postanite dijelom naše bećarske zajednice. Sadržaj Muzeja Bećarca utkan je u prostorne elemente postava upravo kao što je bećarac utkan u život lokalnih zajednica koje ga žive i prenose na generacije koje dolaze.