Web stranica i društvene mreže

Web

Edukacijsko gastronomski centar Istre

  • Istarska županija - Regione Istriana

  • AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.

  • Craft turizam

Sažetak projekta

Edukacija kuhara profesionalaca s ciljem promocije lokalnih istarskih proizvoda