Koncept Kongresa ruralnog turizma osmislili smo 2007. godine i možemo reći da je jedinstven. Naime, ni jedna europska država ne održava kongrese na temu ruralnog turizma (održano je svega nekoliko kongresa na europskom nivou). Održavanje kongresa omogućuje kontinuiranu razmjenu iskustava i znanja i dobar je medij za povezivanje znanosti i struke. Konkurentnost turističke ponude jača se povećanom sviješću i educiranosti o destinaciji te poboljšava način i razina usluge. 

 

 

Održani kongresi i konferencije: 

Prvi Hrvatski kongres ruralnog turizma „Perspektive ruralnog turizma“ s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar, listopad, 2007. god. (zbornik radova)

Drugi hrvatski kongres o ruralnom turizmu „Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma" s međunarodnim sudjelovanjem, Mali Lošinj 21.-25. travnja 2010., Klub članova „Selo“ (Zbornik radova)

Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu  „Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja“ Osijek, 23. – 26. svibnja 2012. (Zbornik radova)

Međunarodna konferencija „Kulturna ruta – Destinacija Napoleon“ (Orebić, 20. – 23. listopada 2016.)

Okrugli stol „Quo vadis ruralni turizam – Zašto je bolje ostati“ (Ilok, 10.-11. listopada 2017.)

Četvrti međunarodni kongres o ruralnom turizmu (Supetar, 09.-13. svibnja 2018.)

Konferencija / turistički panel „Central Danube Tour – Neotkrivena destinacija“ (Ilok, 28. veljače 2019.)

Konferencija „Iter Vitis – od baštine do brenda“ (Motovun, 14.-16. studenog 2019.)

  Projekti - Sve