Održane edukacije

Projekt edukacije jedinstveni je projekt kojeg smo osmislili prije desetak godina. Putem kontinuirane specijalističke edukacije velikog broja poduzetnika (obiteljska poljoprivredna gospodarstva/turistička seljačka gospodarstva i ostali poduzetnici u ruralnom turizmu), turističkih zajednica, predstavnika područne i lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i ostalih razvojnih čimbenika doprinosi se podizanju kvalitete ljudskih potencijala u ruralnom razvoju te ugostiteljstvu i turizmu. Konkurentnost turističke ponude jača se povećanom sviješću i educiranosti o destinaciji te poboljšava način i razinu usluge. 

 

Uspješno održane edukacije, seminari i radionice: 

​“Ruralni turizam-jedan od čimbenika obnove sela i cjelovitog razvitka ruralnog prostora” (grupa autora) Zagreb, 1997. (zbornik radova)

“Turističko seljačko gospodarstvo-turističke ceste, putovi i staze” (grupa autora)., Zagreb, 1998. (zbornik radova)

“Turizam i održivi razvoj hrvatskog ruralnog prostora” (grupa autora), Varaždin, 1998. (zbornik radova)

“Hrvatski izvorni prehrambeni proizvodi u turizmu i promidžbi Hrvatske” (grupa autora), Zagreb, 1998. (zbornik radova)

“Edukacija trenera turizma na seljačkim gospodarstvima” (grupa autora) Zagreb, 1998. (zbornik radova)

“Uloga i značaj tegionalnih tradicijskih hrana i pića u turizmu Hrvatske” (grupa autora), Zagreb, 1998. (zbornik radova)

 “Proizvodnja mlijeka na seljačkim gospodarstvima u funkciji održivog razvitka” (grupa autora), Zagreb, 1999. (zbornik radova)

“Meso i mesni proizvodi s visokovrijednim prehrambenim karakteristikama i pozicijama posebne namjene” (grupa autora), Zagreb, 1999. (zbornik radova)

“Hrvatske izvorne pasmine i turizam” (grupa autora), Zagreb, 1999. (zbornik radova)

“Vodič za poduzetnike u turizmu”, Republika Hrvatska Ministarstvo turizma, svibanj 1999.

“Model praćenja namjenske uporabe poticajnih sredstava za razvitak malog i srednjeg poduzetništva u hrvatskom turizmu – informativno obrazovni seminar”, Klub članova “Selo”, 29-30. listopad 1999.

 “Hrvatski autohtoni sirevi” (grupa autora)., Zagreb, 2000. (zbornik rdaova i katalog

“Obrazovanje članova turističkih seljačkih gospodarstava” - Polača i Sv. Petar u šumi, Klub članova “Selo”, “Hrvatski farmer” d.d. i suradnici, studeni/prosinac 1999.

“Obrazovanje članova turističkih seljačkih gospodarstava”- Orahovica i Zagreb , Klub članova “Selo”, “Hrvatski farmer” d.d. i suradnici, Orahovica i Zagreb, siječanj 2000.

“Kakvoća prehrambenih proizvoda” (grupa autora)., Zagreb, 2000. (zbornik radova)

“Ekološka proizvodnja hrane i ekoturizam” (grupa autora), Zagreb, 2000. (zbornik radova)

“Turizam na seljačkom gospodarstvu”, Klub članova “Selo” i Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 2000. (pred izlaskom iz tiska)

Katalog “Hrvatski seoski turizam” Klub članova “Selo” i Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 2000. (pred izlaskom iz tiska)

“Hrvatski autohtoni proizvodi” (grupa autora), Zagreb 2001. (zbornik radova i katalog)

“Autohtoni prehrambeni proizvodi – problemi i sigurnost u proizvodnji i plasmanu” (zbornik radova), Zagreb, 2002. (zbornik radova)

Okrugli stol "Zadruga i ruralni razvitak" (Zagreb, ZV, 18. rujna 2003.)

Okrugli stol "Šumarstvo i lovstvo u funkciji ruralnog razvoja" (Zagreb, ZV, 19. rujna 2003.)

Međunarodna hrvatsko-slovenska ministarska konferencija o održivom razvitku ruralnog prostora (Zagreb, ZV, 14. rujna 2004.)

Okrugli stol: Značaj turističkih zajednica i putničkih agencija u razvoju kontinentalnog / ruralnog turizma" (Zagreb, ZV, 15. rujna 2004.)

Savjetovanje ″Tradicijske djelatnosti i održivi razvoj zaštićenih područja″ (Zagreb, ZV, 16. rujna 2004.)

Prezentacija "Mogućnosti ekološke poljoprivredne proizvodnje u Gradu Zagrebu" (Zagreb, ZV, 17. rujna 2004.)

Predstavljanje knjige "Enciklopedija domaćih životinja" (Zagreb, ZV, 17. rujna 2004.)

Seminar "Marketing i zaštita autohtonih prehrambenih proizvoda" (Zagreb, ZV, 14. rujna 2005.)

Forum: "Predstavljanje predpristupnog programa za poljoprivredu i ruralni / regionalni razvitak" (Zagreb, ZV, 15. rujna 2005.)

Okrugli stol "Novosti u organizaciji i radu turističkih seljačkih gospodarstava" (Zagreb, ZV, 16. rujna 2005.)

CEI „Konferencije o održivom razvitku ruralnog prostora – spremnost zemalja kandidata za korištenje EU fondova” (Zagreb, ZV, 20. – 21. rujna 2006.)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima – Kneževi vinogradi (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2006. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima – Trilj (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2006. (Zbornik radova)

Seminar „Turizam na seljačkim gospodarstvima“ – Županja (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2006. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Plešivica (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2006. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Ivanić Grad (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2006. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Kutina (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2007. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Starigrad Paklenica (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2007. (Zbornik radova)

Okrugli stol: “ Problematika šljive i šljivovice u Republici Hrvatskoj“, Zagreb, ZV, 12. 09. 2007.

Seminar: „Brendiranje destinacija i autohtonih hrvatskih proizvoda“, Zagreb, ZV, 14. 09. 2007.

Okrugli stol - Priča o siru: „Najbolje od najboljeg“, Zagreb, ZV, 14. 09. 2007.

Okrugli stol „Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj, Zagreb, ZV, 15. 09. 2007.

Posebni oblici turizma – ruralni turizam - Split (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2007. (Zbornik radova)

Okrugli stol „Quo vadis seoski turizam“ – Ilok (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, 2007.

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Požega (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova „Selo“, Zagreb, 2007. (Zbornik radova)

"Razvoj vjerskog i seoskog turizma u Zagrebačkoj županiji"- Krašić (grupa autora) Hrvatski farmer d.d., Klub članova „Selo“ i Zagrebačka županija, Zagreb, 2007. (Zbornik radova)

 “Za razvoj ruralnih krajeva” MPŠVG, Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 2007. (brošura)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Višnjica (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 2008. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i seoski turizam – Gospić (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 2008. (Zbornik radova)

Okrugli stol „Upravljanje destinacijama u ruralnim područjima“, Zagreb, ZV, 18. rujna 2008.

Prva poslovna radionica (Workshop) „Proizvodi hrvatskog turizma i njihov plasman“, Zagreb, ZV, 18. rujna 2008.

Konferencija „Stvaranje prepoznatljivih hrvatskih brendova kroz dodjeljivanje znakova i oznaka kvalitete i izvornosti“, Zagreb, ZV, 19. rujna 2008.

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Konavle (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d,  veljača 2009. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Vukovar (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d.,  ožujak 2009. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Čakovec (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., ožujak 2009. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Kutjevo (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., ožujak 2009. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Daruvar (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., travanj 2009. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Varaždin (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., travanj 2009. (Zbornik radova)

Predavanje "Poljoprivredne kulture – najprofitabilnije, a deficitarne" na primjeru najveće hrvatske plantaže borovnica, Zagreb, 14. listopada 2009.

Panel diskusija / radionica „Proizvodi ruralnog turizma i njihov plasman", Zagreb, 15. listopada 2009.

Predavanje "Kako financirati vlastiti biznis, tko mi može pomoći na početku, Zagreb, 15. listopada 2009.

Panel diskusija / radionica „Kako prodati hrvatski ruralni proizvod?“, Zagreb, 16. listopada 2009.

Predavanje „Kako doći na policu u supermarketu“, Zagreb, 16. listopada 2009.

Predavanje "Hrvatski zadružni proizvod i njegovo povezivanje s tržištem – iskustva i primjeri dobre prakse“, Zagreb, 16. listopada 2009.

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Zagreb (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., studeni 2009. (Zbornik radova)

Edukacija za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni  turizam – Knin (grupa autora), Klub članova „Selo“ i Hrvatski farmer d.d., veljača 2010. (Zbornik radova)

Okrugli stol „IPARD – mogućnosti i prepreke – kako ga unaprijediti“, Zadar, 14.10.2010.

Okrugli stol „Razvoj integrirane proizvodnje u RH“, Zadar, 14.10.2010.

Forum o ruralnom turizmu, Zadar, 15.10.2010.

Radionica „Razvoj novih turističkih proizvoda u ruralnom turizmu“, Zadar, 15.10.2010.

Krea(k)tivna radionica „Moj proizvod je bolji od drugih“; Zadar, 16.10.2010.

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa -  Biograd na Moru, 15.11.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Popovača, 19.11.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Pitomača, 23.11.2010.. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa -  Jastrebarsko, 24.11.2010.. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa  -  Slavonski Brod, 25.11.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa -  Zagreb, 29.11.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa -  Delnice, 01.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Vodice, 02.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Nin, 06.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Čakovec, 07.12.1010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Vinkovci, 08.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Velika Pisanica, 16.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo" (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Našice, 17.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2010. (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Gospić, 20.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2010. (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Lepoglava, 21.12.2010. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2010. (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva" edukacija i informiranje stanovnika hrvatskih ruralnih područja o provedbi IPARD i LEADER programa - Ludbreg, 18.01.2011. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2011. (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam" Supetar,  18.-19.02.2011. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2011. (Zbornik radova)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam" Lepoglava, 01.-02.04.2011. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2011. (Zbornik radova)

Radionica „Klasteri kao sredstvo jačanja konkurentnosti u ruralnom turizmu“, Ilok, 12.-13. svibnja 2011. (grupa autora)

Mini radionica „Novi turistički proizvod“, Zagreb, 27. listopada 2011.

Okrugli stol „Hrvatska autohtona kuhinja, Zagreb, 27. listopada 2011.

Međunarodna konferencija „Marketing i brendiranje proizvoda i usluga ruralnih područja“, Zagreb, 28. listopada 2011.

Okrugli stol "Pozicija i perspektiva održivog turizma Hrvatske" - Turizam u područjima rijeke Save“, Zagreb, 29. listopada 2011.

Okrugli stol „Problemi povratka u domovinu“ – iskustva i smjernice, Zagreb, 29. listopada 2011.

Okrugli stol „Povijesne postrojbe u turističkoj ponudi Hrvatske“, Zagreb, 29. listopada 2011.

Poslovni susret „Hrvati poduzetnici u domovini i izvan nje“, Zagreb, 28. listopada 2011.

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam" Vrbnik, 26.-28. 01.2012. (grupa autora), Hrvatski farmer d.d. i Klub članova "Selo", 2012. (Zbornik radova)

Konferencija „Gastronomski turizam u Republici Hrvatskoj“, Zagreb, 25. travnja 2013.

Prezentacije „Hrvatska očima putnika/turista“, Zgareb, 26. travnja 2013.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Mali Lošinj, 24.-25. ožujka 2014.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Krapinske Toplice, 27.-29. ožujka 2014.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Supetar / Nerežišća, 28.-29. studenog 2014.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Zagreb, 15. prosinca 2014.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Gospić, 20. studenog 2015.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Dugopolje i Imotski, 26. – 27. studenog 2015.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Starigrad, 30. studenog 2015.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Pelješac, 03. prosinac 2015.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Benkovac, 18. prosinac 2015.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Koprivnica, 29. siječnja 2016.

Okrugli stol na temu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zagreb, 17. veljače 2016.

Okrugli stol na temu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Osijek, 24. veljače 2016.

Okrugli stol na temu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zadar, 25. veljače 2016.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Samobor, 10. ožujka 2016.

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, Sinj, 07.-08. travnja 2016.

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Požega, 09. – 10. studeni 2016.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ – „Marketing u ruralnom turizmu“ (Špišić Bukovica, 17. studenog 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Poličnik / Benkovac / Obrovac, 01. – 03. prosinca 2016.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ – „Pristupačni turizam u ruralnom okruženju“ (Zagreb, 08. prosinca 2016.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Gospić / Otočac, 12.-13. prosinca 2016.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Štrigova / Železna gora, 21.-22. veljače 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Vinkovci, 09.-10. ožujka 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Karanac, 13. – 14. ožujka 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Vidovec, 15. ožujka 2017.“)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ – „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu“ (Požega, 16. ožujka 2017.“

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ – „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu“ (Trilj, 21. ožujka 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ – „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu“ (Erdut, 08. rujna 2017.)

Okrugli stol „Quo vadis ruralni turizam – Zašto je bolje ostati“ (Ilok, 10. – 11. listopada 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Bjelovarsko-bilogorska županija, 16. – 18. studenog 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ (Metković, 22 – 24. studenog 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarsvima i ruralni turizam“ – „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu“ (Vrgorac, 23. studenog 2017.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – „Turistička valorizacija europskih kulturnih ruta“ (Brod Moravice, 27. - 28. studenog 2017.)

Predavanje „Za razvoj ruralnih krajeva“ (Nova Gradiška, 19. siječnja 2018.)

Seminar „Za razvoj ruralnih krajeva – „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“ (ŠKŽ, Radonić, 30. - 31. siječnja 2018.)

Seminar „Marketing i gastronomija u ruralnom turizmu (Šibenik, 09. ožujka 2018.)

Seminar „Mreža turističkih ruta – Turistička valorizacija kulturnih i tematskih ruta“ (Vukovar, 18.-19. listopada 2018.)

Seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam – Novo vrijeme – vrijeme za ruralni turizam (Koprivnica, 22.-24. studenog 2018.)

Seminar Mreža turističkih ruta - Europska kulturna ruta „SECESIJA - RÉSEAU ART NOUVEAU NETWORK“

Seminar „Mreža turističkih ruta – Europska kulturna ruta Destinacija Napolen“ (Karlovac, 30. siječnja 2019.)

Seminar „Mreža turističkih ruta – kulturna ruta Nikola Tesla“ (Gospić, Smiljan, 31. siječnja 2019.)

Radionica „Kulturna ruta – Destinacija Napoleon“ (Split, 21. siječnja 2019.)

Seminar „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom i kulturnom turizmu“ (Belišće, 12. prosinca 2019.)

Seminar „Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom i kulturnom turizmu“ (Popovača, 23. siječnja 2020.)

Edukacija projekta „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla“ (Zagreb, 23. siječnja 2020.

Edukacija projekta „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla“ (Karlovac, 24. siječnja 2020.

Radionica „Iter Vitis – od baštine do brenda“ (Zagreb, 29. siječnja 2020.)

Edukacija projekta „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla“ (Šibenik, 31. siječnja 2020.

  Projekti - Sve