Partneri

Od svoga osnutka u studenome 1999. GTF - Inicijativa za održivi rast radi na razvoju suradnje kako unutar jugoistočne Europe, tako i između regije i Europske unije. Djelovanjem na vlade zemalja u regiji, parlamente, političke stranke, nevladine udruge i sindikate, GTF-IOR razvio je jaku institucionalnu podlogu za uklanjanje rodne neravnopravnosti. Partneri GTF-IOR-a u dosadašnjem radu bili su vlade, parlamenti, nevladine udruge, sindikati i organizacije poslovnih žena. U ovom je trenutku primarni fokus stavljen na promicanje ženskog poduzetništva kao motora za stvaranje radnih mjesta u regiji, na ruralni razvoj i turizam, socijalne inovacije kroz održivi rast i razvoj te ostaje takav i u budućnosti. GTF-IOR jasno se pozicionirao kao regionalni akter na području promocije i jačanja ženskog poduzetništva. To je dovelo i do raznih drugih projekata i suradnje s institucijama, javnim i privatnim sektorom u regiji. Područja djelovanja GTF-IOR-a su poduzetništvo, socijalna uključenost, ruralni razvoj, ekologija i turizam.

Udruga poslovnih žena iz Sjeverne Makedonije službeno je osnovana u srpnju 2010. godine kao nevladina organizacija koja aktivno radi na promicanju i jačanju ženskog poduzetništva u zemlji i regiji. Žensko poduzetništvo kao posebna grana ekonomskog razvoja u privatnom sektoru, kao i u državnim institucijama i udrugama, nije jasno identificirana. Udruga poslovnih žena kroz vrijeme i kroz brojne aktivnosti doprinosi da žensko poduzetništvo bude prepoznato kao zaseban subjekt jačanja gospodarstva u zemlji. Danas je Udruga poslovnih žena specifičan i kompetentan partner u dijalogu s vladom, nevladinim udrugama i privatnim sektorom, koji doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju, s posebnim naglaskom na žensko poduzetništvo kao čimbenik gospodarskog rasta. Udruga ima vodeću ulogu u organiziranju dijaloga i suradnje među poslovnim ženama kako bi podržala i promovirala poduzetnice u zemlji i regiji. Kao konačni rezultat prepoznavanja i promoviranja aktivnosti naše udruge je izrada Nacionalne strategije za jačanje ženskog poduzetništva u Republici Sjevernoj Makedoniji, izrađene u suradnji s Ministarstvom ekonomije Republike Makedonije, koju je Vlada usvojila u prosincu 2018. godine.

Akademija ženskog preduzetništva nevladina je organizacija sa sjedištem u Novom Sadu i od 2006. godine djeluje na području razvoja ženskog poduzetništva u Srbiji. Jedna je od osnivača poslovnog inkubatora u Bačkom Petrovcu nadomak Novog Sada i inicijator poslovnog akceleratora za ženske inovativne startupove. Akademija organizira obrazovne programe za buduće i postojeće poduzetnice u cilju unapređenja znanja i vještina. Organizacija osim edukativnih, realizira i brojne informativne seminare s ciljem da se sudionici upoznaju s mogućnostima financiranja svojih poslovnih ideja. Akademija na godišnjoj razini organizira oko 24 seminara i treninga i angažira više od 30 vrhunskih predavača, trenera i mentora. Akademija osim programa edukacije i promocije poduzetništva posvećuje pažnju i javnom zagovaranju i istraživačkoj djelatnosti u sljedećim područjima: razvoj startupova, poslovne inkubacije, akceleracije poslovnih ideja, izgradnja kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u kontekstu lokalnoga ekonomskog razvoja, rodnog budžetiranja, neplaćenoga ženskog rada, doživotnog učenja žena i razvojne pomoći u području rodne ravnopravnosti. Do danas je izdala 18 publikacija koje reflektiraju navedene teme. Od svoga osnivanja, Akademija je realizirala 30 projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini, dokvalificirala više od 2500 žena diljem Srbije i surađivala s više od 25 općina i gradova u Srbiji i inozemstvu. Akademija ženskog preduzetništva zajedno s akterima iz vladinog, poslovnog, akademskog i nevladinog sektora radi na unapređenju kvalitete života žena i muškaraca, dosljedno primjenjuje standarde iz područja rodne ravnopravnosti, transformira dobre ideje i namjere u svrsishodne akcije i javno se zalaže za rodnu ravnopravnost kao svakodnevnu realnost.

  • RE: Crafts klaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji – Srbija

RE: Crafts klaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji udruga je nastala 2010, koja djeluje kako na nacionalnoj, tako i regionalnoj razini. U Srbiji su to općine: Mionica, Gornji Milanovac, Aleksandrovac, Sirogojno i Rudnik. Udružuju individualne zanatlije u području tradicionalnih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, kao i registrirana poljoprivredna gospodarstva koja se bave razvojem ruralnog turizma u Srbiji. Njeguju princip aktivne suradnje i kooperacije. U mreži Crafts klastera su i institucije i ustanove poput obrazovnih (srednje i visoke škole), kulturnih i turističkih (muzeji, zavodi i turističke organizacije) i lokalnih samouprava. Godine 2019. registrirali su obavljanje gospodarske djelatnosti kod Ministarstva privrede Republike Srbije čiji certifikat „OTVORENA ŠAKA“ posjeduju od tada, a u području domaće radinosti i umjetničkih zanata. Osim proizvoda domaće radinosti pružaju i konzultantske usluge za pristup nacionalnim i IPARD poticajima za ruralni turizam.

Udruženje Inicijativa za ruralni razvoj osnovano je 2014. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje koje je registrirano radi ostvarivanja ciljeva u području ruralnog razvoja i unapređenja života stanovništva u ruralnim sredinama u Srbiji. Udruženje djeluje primarno u Središnjoj Srbiji, u Šumadiji, gdje je i osnovano, ali svoje aktivnosti realizira na području cijele zemlje. Ideja Inicijative za ruralni razvoj je provođenje niza aktivnosti kojima se utječe na razvoj i unapređenje ruralnog razvoja Srbije, a radi ostvarivanja ciljeva na unapređenju i poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama, kao i edukacije u smjeru afirmacije ruralnog razvoja. Inicijativa za ruralni razvoj je do sada realizirala pretežno programe namijenjene podršci ženama u ruralnim područjima, i to kroz edukaciju, podršku poduzetništvu, digitalnom opismenjavanju, kroz razvoj online prodaje i promociju domaćih proizvoda i ponude ruralnog turizma u Šumadiji i Kolubarskom području.

Institut za regionalni razvoj (IRR) je znanstveno-stručna organizacija Hercegovačko-neretvanske županije koja potiče i implementira znanstvene i stručne projekte s ciljem cjelokupnog održivog i uravnoteženog regionalnog razvoja. Regionalni razvoj predstavlja poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnoga održivoga gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima građana i posjetitelja. U skladu s navedenim Institut za regionalni razvoj u Hercegovačko-neretvanskoj županiji provodi aktivnosti regionalnog i lokalnog razvoja kroz upravljanje projektima, strateško planiranje, prijenos znanja i vještina slijedeći kompetentnu znanstvenu i stručnu interpretaciju suvremenih odnosa. IRR ima cilj kroz projekte prvenstveno potaknuti i podržati rast i razvoj ruralnih krajeva. Cjelovit razvoj ruralnih područja bitan je zbog diverzifikacije ruralne ekonomije koja se u vrijeme suvremenih strukturnih procesa i zbivanja suočava s brojnim problemima poput depopulacije, starenja stanovništva, fosilizacije pejzaža te generalno sve lošijim socioekonomskim pokazateljima koji čine ovaj prostor pasivnim i nepoželjnim za život. Diverzifikacija ruralnog gospodarstva ključna je iz razloga što čini preduvjet demografske stabilizacije koja predstavlja osnovu za održivost svih komponenti razvoja. Održivost je ključna komponenta razvojnog procesa radi nužnosti uravnoteženja razvoja društva, gospodarstva i okoliša koja vodi do postojanog i kontinuiranog razvoja, a bez opasnosti za ugrožavanje bilo kojeg elementa koji čini integralni dio razvojnog procesa.

Udruženje poslovnih žena u BiH osnovale su uspješne poduzetnice, menadžerice i stručnjakinje kako bi radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u BiH. Udruženje poslovnih žena u BiH aktivno radi na pružanju podrške ženama u smjeru ekonomskog osnaživanja, edukacije, kao i na promociji poduzetništva žena. Glavni ciljevi Udruženja poslovnih žena u BiH su jačanje poduzetništva žena kroz pružanje mogućnosti za međusobno povezivanje poduzetnica, poslovnih žena, pružanje stručnih savjeta o pokretanju i razvoju biznisa, kao i informacija o financijskim i edukativnim mogućnostima, a vezano za poduzetništvo. Vizija Udruženja poslovnih žena u BiH: jačanjem društvenog okvira za razvoj poduzetništva žena kroz unapređenje razvojnih politika pokrenuti otvaranje novih radnih mjesta. Zajednički jačamo BiH ekonomiju! Misija Udruženja poslovnih žena u BiH: pružanje podrške razvoju poduzetništva žena kroz međusobno povezivanje žena poduzetnica, poslovnih žena, edukaciju i savjetovanje. Ključne aktivnosti Udruženja poslovnih žena u BiH su postavljanje mreže za poduzetnice kako bi se povećao doprinos žena ekonomskom razvoju, posebno u području poduzetništva; mentorstvo: pružanje podrške, savjeta i pomoći poduzetnicama; promocija primjera pozitivne prakse ženskog biznisa kroz organizaciju dodjele godišnjih nagrada; organizacija konferencija, seminara i različitih vrsta edukativnih predavanja, javno zagovaranje te povezivanje s domaćim i međunarodnim poslovnim udruženjima.

  Projekti - Sve