O projektu

Projektom „ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom“ koji će trajati 12 mj., uključit će se i poticati žene u državama Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Srbija) u sferi obrazovanja, učenja, zapošljavanja i poduzetništva što će u konačnici rezultirati revitalizaciji ruralnih područja.

Potaknut će se međunarodna razvojna suradnja kako bi se osigurali uvjeti za dugoročni rast i razvoj te osnažile žene u preuzimanju odgovornosti za vlastiti napredak.

Ovim projektom jačat će se društveni i gospodarski napredak partnerskih država, a istovremeno i nas samih.

Kroz sektorske i tematske cjeline (gospodarstvo, turizam, održivo življenje i razvoj, poljoprivreda i ruralni razvoj, socijalna uključenost i ljudski potencijal) povezat će se doprinosi pružatelja razvojne suradnje u jedinstveni odgovor za dugoročni održivi razvoj i ispunjavanje Agende 2030 (globalni razvojni program Ujedinjenih naroda).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

- Osnaživanje sposobnosti prijavitelja i hrvatskog partnera (GTF – IOR) za provedbu projekta u svrhu međunarodne suradnje

- Stvaranje i osnaživanje partnerstva između OCD-ova u Hrvatskoj i projektnom području

- Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman (podržana edukacija za građanska i ljudska prava)

- Sustavno pružena podrška ženama kao ranjivim skupinama u ruralnim područjima i njihovo osnaživanje

- Promocija prioriteta i vidljivosti hrvatske i međunarodne razvojne suradnje

- Povećani kapacitet i održivost civilnog društva (izgrađeni kapaciteti OCD-ova)

- Podržana partnerstva između nacionalnih i međunarodnih OCD-ova

- Osvještavanje osobnih resursa projektnih partnera i svih sudionika

- Osnaživanje žena i drugih ranjivih skupina u ruralnim područjima kroz: razvijanje osobnih vještina, jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i proaktivnosti, razvijanje organizacijske kulture i upoznavanje s tehnikama rada, usavršavanje administrativnih i financijskih vještina, razvijanje timskog rada, usavršavanje organiziranja raznovrsnih aktivnosti, upravljanje vremenom i osnaživanje za javno djelovanje u zajednici.

Ciljevi će se ostvariti kroz tri glavne aktivnosti:

1.           Razvoj metoda i alata strateških okvira za sudjelovanje i osnaživanje žena u ruralnom društveno-ekonomskom razvoju

2.           Aktivnosti za OCD-ove, prijavitelje i partnere

3.           Aktivnosti za ciljne skupine.

Očekivani napredak, odnosno promjena koju će donijeti provedba projekta, bazirat će se na obrazovanju za aktivno građanstvo i ljudska (primarno ženska) prava kroz suradnju s nevladinim organizacijama (hrvatskim i stranim projektnim partnerima) te različitim znanstvenim, stručnim i javnim institucijama.

Svrha je smanjenje jaza između obrazovnih standarda i aktualne prakse u području obrazovanja ciljnih skupina u državama koji su zemljopisni prioriteti projekta (zemlje JI Europe).

Kroz edukacijske programe osnažit će se potencijal ciljanih skupina (posebice žene u ruralnim područjima, mlade žene i žene Romkinje) kako bi se poboljšalo njihovo postojeće stanje i usmjerilo ih se prema poduzetništvu te zadovoljile potrebe navedenih ranjivih skupina kroz novi pristup.

Kroz projektne partnere ojačat će se kapaciteti ranjivih skupina, njihovo obrazovanje te savjetovanje putem kampanja osvješćivanja i informiranja.

Projekt „ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom“ je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

  Projekti - Sve