Web stranica i društvene mreže

Web

Velike zvijeri - Centar za posjetitelje Stara Sušica

  • TZ Kvarner/Primorsko-goranska županija

  • Javna ustanova Priroda

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Centar je zamišljen kao prostor koji na inovativan i zanimljiv način približava posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju velike zvijeri – smeđi medvjed, sivi vuk i euroazijski ris. Medvjed, vuk i ris kao predatori na vrhu hranidbenog lanca utječu na stabilnost ostalih vrsta i staništa te pridonose općoj bioraznolikosti. Stabilne populacije ovih zvijeri u većini europskih zemalja danas su u potpunosti istrijebljene pa je značaj područja Gorskog kotara za njihovo očuvanje izniman zbog čega to područje danas čini sastavni dio europske ekološke mreže NATURA 2000.