SUNCOKRET RURALNOG TURIZMA HRVATSKE 2020 – Sunflower Award

PRIJAVNI OBRAZAC
Rok prijave i dostave natječajne dokumentacije: 26. listopada 2020.
(za svaki prijavljeni projekt dostaviti zaseban prijavni obrazac)

1. Prijavitelj (županija, grad, općina, turistička zajednica)

*
*
*
*
*
*

2. Informacije o prijavljenom projektu/objektu

*
*
*
*
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Poljoprivredno gospodarstvo (PG)
Obrt
Trgovačko društvo
Udruga
Zadruga
Privatni iznajmljivač (fizička osoba)
Ostalo
*
*
*

3. Kategorija prijave (sukladno Natječaju i Pravilniku) (opcija 1 odabira)

*

4. Opis projekta

*
*
*

5. Dokumentacija

*

NAPOMENA:
Prilikom terenskog obilaska, ocjenjivačka komisija će tražiti na uvid sljedeću dokumentaciju:

  • Preslika rješenja o registraciji, odnosno upisu u upisnik/registar
  • Fotodokumentacija
  • Video zapis
  • Promotivni materijal
  • Objave u medijima
  • Ostale pisane i slikovne reference

Prihvaćanje GDPR uvjeta
Svjestan/a sam da se prijavom na nagradni natječaj "SUNCOKRET ruralnog turizma 2020 – Suncokret Award" moji podaci obrađuju u zakonom propisane svrhe i u svrhu legitimnog interesa udruge. Upoznat/a sam da u svakom trenutku mogu zatražiti ostvarivanje svih prava koja su mi osigurana Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018 slanjem upita službenicima za informiranje na e-mail adresu info@klubselo.hr.