Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

https://m.facebook.com › profile, PočetAK Vinske ceste Podravine i Prigorja Izletište Gudan.zletište Gudan Andrije Palmovića 9, 48 312 Rasinja.

  • KOPRIVNIČKO -KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

  • OPG GUDAN

  • Tradicijska (ruralna) gastronomija

Sažetak projekta

OPG GUDAN, OPĆINA RASINJA. ANDRIJE PALMOVIĆA 9, 48312 RASINJA