Web stranica i društvene mreže

Web

Turistički spot - “Letovanić selo pokraj Kupe”

  • Turistička zajednica Lekenik

  • Turistička zajednica Lekenik

  • Ruralno turistički projekti

Sažetak projekta

Prve scene za navedeni video spot snimane su sa članovima HKUD-a Poculica iz Letovanića te samim mještanima. Snimanje se odvijalo na raznim lokacijama u Letovaniću koje prikazuju najveće prirodne i kulturne ljepote samog mjesta.