Web stranica i društvene mreže

Web Facebook

OPG ANTE PRTORIĆ –AUTOHTONA EKO GASTRONOMIJA OTOKA PAGA

  • Turistička zajednica Zadarske županije

  • OPG Ante Prtorić

  • Turistička seljačka gospodarstva

Sažetak projekta

Gostima se nudi domaća autohtona hrana pripremljena na autohtoni način, te interpretacija jela na moderan način sa autohtonim namirnicama. Način pripreme hrane odvija samo na mikrolokaciji mjesta Kolana koja se prenosi naraštajima. Inovativnost se održava u pripremi određenih tradicionalnih jela na moderan način (npr. babino vreteno od skute) sa domaćim autohtonim namirnicama.