Objavljeno: 26. 04. 2021 - 1:06
RAISE Youth projekt - Ruralna akcija za inovativno i održivo poduzetništvo mladih - Prezentacije

Projekt RAISE Youth (Ruralna akcija za inovativno i održivo poduzetništvo mladih) sufinanciran je u iznosu od 3,1 milijuna eura kroz Fondove Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP). Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a osim u Hrvatskoj projekt se provodi i u Bugarskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Glavni cilj projekta je doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta za mlade u ruralnim područjima korištenjem socijalnih inovacija. Projekt razvija inovativni model (samo)zapošljavanja za pripadnike NEET skupine (mladi koji nisu zaposleni niti su u sustavu obrazovanja) koji se temelji na održivoj poljoprivredi i turizmu u sinergiji s razvojem digitalnih tehnologija.

U sklopu projekta RAISE Youth - Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth, čiji je nositelj udruga GTF-IOR, a koji je sufinanciran iz Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP), Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo" angažirana je za potrebe organizacije niza seminara na teme vezane uz turizam (primarno u ruralnim područjima) te digitalne sadržaje. On-line seminari će se održavati u ožujku i travnju, a ciljna skupina su mladi od 20 do 29 godina (primarno NEET skupine). Predviđeno je da na seminarima koji se organiziraju u cilju osnaživanja mladih sudjeluje ukupno oko 500 različitih sudionika iz svih hrvatskih županija.

Održano je šest (6) modula iz područja turizma kroz četiri (4) tjedna: 

  • MODUL 1: Tradicija u oblikovanju ponude (Robert Baćac)
  • MODUL 2: Kreiranje turističkog proizvoda (Robert Baćac)
  • MODUL 3: Pravni okviri za registraciju i rad te posebni oblici turizma (Andrea Pešutić) 
  • MODUL 4: Marketing, brendiranje i komunikacija (Alma Radoš)
  • MODUL 5: Gastronomija (kuharstvo i posluživanje) (Mario Pavić)
  • MODUL 6: Sigurnost i kvaliteta (Dijana Katica)
  • MODUL 1D: Kreiranje digitalnih sadržaja (Aleksandra Kolarić)
  • MODUL 2D: Digitalni marketing (agro)turizmu i poduzetništvu (Aleksandra Kolarić)

Sve prezentacije održanih modula su dostupne. 

  Vijesti - Sve